Logotype for print

Skadebelopp för trafikskador ökar

Under 2016 inträffade knappt 1,2 miljoner trafikskador. För dessa trafikskador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt 12 miljarder kronor i ersättning. Skadebeloppen för trafikskador har under de senaste tio åren ökat med omkring 3 miljarder kronor, det vill säga en ökning med omkring 30 procent. Det genomsnittliga utbetalda skadebeloppet för trafikskador 2016 var drygt 10 000 kronor per skada.

 

Anm.: Trafikskadorna avser de inom trafik- och motorfordonsförsäkring. För 2015 har värden för två företag uppskattats på grund av saknade uppgifter.