Logotype for print

Försäkringar i Sverige 2019

Trygghet för den enskilde – tillväxt för samhället

Vi är alla utsatta för risker. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller av brand i bostaden. Det kan handla om stöld eller om långvarig sjukdom. Utan försäkring skulle sådana händelser kunna innebära ekonomisk katastrof. Försäkringar gör det möjligt för privatpersoner och företag att leva och verka under ekonomiskt stabila förhållanden.

Försäkringens idé är enkel: vi delar på riskerna. Genom försäkring betalar ett hushåll eller ett företag en premie i utbyte mot att försäkringsföretaget ersätter den som drabbats om olyckan är framme. En privatperson kan även teckna en livförsäkring som ger en viss framtida inkomst, det vill säga pension, i utbyte mot en premiebetalning i nutid.

Den här rapporten ger en översiktlig bild av försäkringar i Sverige och belyser deras betydelse för samhällsekonomin. Diagrammen om svenska försäkringar som bygger på statistik från främst Svensk Försäkring, Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån (SCB). De avser, med några få undantag, förhållandena under 2018 eller de senaste tio åren. 

Rapporten är indelad i tre delar. Den första delen handlar om skadeförsäkring,
och redovisar bland annat hur många skador som sker och hur mycket försäkringsföretagen betalar ut i form av ersättning för olika sorters skador. Den andra delen handlar om livförsäkring. Där visas exempelvis hur mycket som betalas ut i pension. Den avslutande delen ger en övergripande beskrivning av den svenska försäkringsbranschen, bland annat om antalet anställda, hur mycket premier som betalas in till
försäkringsföretagen och hur försäkringsföretagen placerar sina tillgångar