Logotype for print

Marknadsstatistik

I marknadsstatistiken, tidigare branschstatistiken, finns statistik som Svensk Försäkring tar fram om försäkringsmarknaden.

Den kvartalsvisa sammanställningen av marknadsstatistik innehåller information om försäkringsmarknaden, till exempel i form av marknadsandelar, premieinkomst och antal försäkringsbolag. Här finns också statistik som visar hur försäkringsbranschen förhåller sig till omvärlden.

Statistiken grundar sig på uppgifter som samlas in från våra medlemsföretag och i vissa fall samtliga försäkringsbolag. En del av statistiken samlas in av Finansinspektionen och Statistiska Centralbyrån (SCB). Dessa uppgifter är offentlig statistik. Uppgifterna har därefter bearbetats och i vissa fall aggregerats på branschnivå och i vissa fall på produktnivå. Statistiken kan inte användas för att prissätta olika typer av försäkringar.

Statistiken kan användas av journalister, branschfolk och intresserade privatpersoner, kort sagt alla som har ett intresse i försäkringsbranschen. 

Se respektive produkt för mer information.

Marknadsstatistiken publiceras följande datum:

Kvartal 1, 2019 publiceras 24 maj 2019

Kvartal 2, 2019 publiceras 4 september 2019

Kvartal 3, 2019 publiceras 20 november 2019

Frågor om statistik

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se