Logotype for print

Myt 7: Bara unga och friska kan köpa en sjukvårdsförsäkring

Nej, inte om du köper sjukvårdsförsäkringen  som gruppförsäkring genom din arbetsgivare eller ditt fackförbund. Då sker ingen hälsoprövning.

Om du ska köpa försäkringen själv (individuell försäkring) måste du normalt vara under 64 år, fullt arbetsför och inte ha varit sjukskriven i mer än 14 dagar under de senaste 3 månaderna. 

För den som är anställd eller medlem i exempelvis ett fackförbund kan sjukvårdsförsäkring i vissa fall tecknas som så kallad gruppförsäkring hos arbetsgivaren/medlemsorganisationen. Då sker inte någon hälsoprövning och oftast är premien något lägre jämfört med en individuell försäkring.

Alla som ännu inte har fyllt 64 år har normalt möjlighet att köpa en sjukvårdsförsäkring själv (individuell försäkring). Inför ett köp av en individuell försäkring sker en så kallad hälsoprövning för att beräkna priset på försäkringen. Om du har en skada när du köper försäkringen har du under en karensperiod inte rätt till ersättning för den skada som du redan har.

För att få köpa en försäkring ska du vara fullt arbetsför. Det betyder att du inte får ha varit sjukskriven i mer än 14 dagar under de senaste 3 månaderna. I den meningen måste du därför vara frisk när du tecknar försäkringen.