Logotype for print

Myt 6: Arbetsgivare som köper sjukvårdsförsäkringar till sina anställda kommer undan skatt

Nej, arbetsgivare som satsar på att hålla sina anställda friska genom sjukvårdsförsäkringar betalar mer i skatt jämfört med andra arbetsmiljö- och hälsotjänster som gymkort och företagshälsovård. 

Arbetsgivare använder sig av en lång rad olika arbetsmiljö- och hälsotjänster för att hålla sin personal frisk och i arbete. En sådan tjänst är sjukvårdsförsäkring. Andra exempel är företagshälsovård, friskvårdsbidrag, rökavvänjning, hälsokontroller, stödsamtal m.m.

När arbetsgivare tillfrågas om varför de köper sjukvårdsförsäkring för sina anställda svarar de flesta att det underlättar planeringen av arbetet och minskar risken för produktionsbortfall genom att den anställde snabbt får tillgång till specialistvård. Det gör också att arbetsgivaren kan påbörja en eventuell arbetsinriktad rehabilitering tidigare. Sjukvårdsförsäkringen ger på så sätt en ökad trygghet och förutsägbarhet för både arbetsgivaren och den anställde.

Vid köp av exempelvis företagshälsovård och när arbetsgivare ger friskvårdsbidrag får arbetsgivaren göra avdrag för kostnaden och den anställde förmånsbeskattas inte. När arbetsgivaren köper en sjukvårdsförsäkring får de däremot inte göra avdrag för kostnaden. Arbetsgivare som köper sjukvårdsförsäkring för sina anställda betalar därför mer i skatt för sjukvårdsförsäkring jämfört med många andra arbetsmiljö- och hälsotjänster.