Logotype for print

Myt 5: Sjukvårdsförsäkringen minskar betalningsviljan för den offentliga vården

Nej, i Sverige är viljan att betala skatt hög. Sjukvårdsförsäkringen kan aldrig ersätta den offentliga vården, eftersom den inte omfattar alla former av vård, exempelvis primärvård, akutvård eller högintensiv vård. 

I Sverige är viljan att betala skatt hög för att få vård, omsorg eller andra offentliga tjänster.

Sjukvårdsförsäkringen kan aldrig ersätta den skattefinansierade vård som man får via landstingen. Sjukvårdsförsäkringen hanterar exempelvis inte insatser inom primärvård, livräddande insatser som akutvård, högintensiv eller vård i livets slutskede (palliativ vård). De vanligaste behandlingarna inom sjukvårdsförsäkringen rör problem med rygg, nacke och knä.