Logotype for print

Myt 4: Sjukvårdsförsäkringen leder till att vården blir mindre jämlik

Nej, sjukvårdsförsäkringen står för 1 procent, regionerna för 99 procent av de totala kostnaderna för vård. Vården kan därför aldrig bli mer jämlik än vad den är inom regionerna.

Att möta framtidens vårdbehov är en av de största utmaningarna vi står inför. Varje region gör sina egna prioriteringar och sätter upp egna bestämmelser om vilka villkor som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Det innebär att det kan finnas regionala skillnader i den vård och behandling som ges. Vårdsituationen kan därför se olika ut när det kommer till tillgång och väntetider på att få komma till specialist beroende på vilken region man tillhör.

Regionerna står för omkring 99 procent av de totala kostnaderna för all vård i Sverige. Sjukvårdsförsäkringen för 1 procent. I och med att de privata sjukvårdsförsäkringarna står för en så liten del av kostnaderna kan vården i dag aldrig bli mer jämlik än vad den är inom regionerna.