Logotype for print

Myt 3: Det är bara rika och priviligierade som har en sjukvårdsförsäkring

Nej, sjukvårdsförsäkringen är vanligast bland låg- och medelinkomsttagare. Mer än hälften har en månadslön under 37 000 kronor. Sjukvårdsförsäkringen finns inom många branscher. Störst är bygg och anläggning, finansiella tjänster och detaljhandel. 

Sjukvårdsförsäkring finns inom alla branscher och lönenivåer. Den är vanligast bland anställda inom byggnation och anläggning, finansiella tjänster, ekonomisk och juridisk konsultation, detaljhandel och tillverkningsindustri. Det är något fler män än kvinnor som har försäkringen. Det beror till stor del på att sjukvårdsförsäkring är ovanlig inom offentlig sektor där kvinnor ofta jobbar.

Arbetsgivare uppger att de vanligen köper sjukvårdsförsäkring för alla sina anställda. Det stora antalet försäkringar och den stora spridningen mellan lönenivåer och branscher tyder på att försäkringen tecknas för alla anställda.

En kartläggning av vilka som har sjukvårdsförsäkring visar att mer än hälften av dem som har sjukvårdsförsäkring har en månadslön på mindre än 37 000 kronor. Arbetsgivare uppger att de tecknar försäkringen för sina anställda för att förebygga och korta ned sjukfrånvaron.