Logotype for print

Myt 2: Sjukvårdsförsäkringen leder till längre vårdköer

Nej, sjukvårdsförsäkringen bidrar sannolikt till att korta köerna. Sjukvårdsförsäkringen finansierade ca 245 000 specialistbesök och 18 000 operationer under 2016. Utan sjukvårdsförsäkringen skulle den vården istället utförts av regionerna och förlängt köerna.

Privata vårdgivare har ibland möjlighet att vårda fler patienter än de som kommer via regionerna. De kan då välja att sälja vård även till försäkringsbolag för vård av försäkringspatienter. Det betyder inte att de som har offentligt finansierad vård får det sämre på grund av att det finns privata sjukvårdsförsäkringar..

Försäkringsföretagen som tecknar sjukvårdsförsäkring finansierade under 2016 omkring 245 000 specialistbesök och 18 000 operationer. Om sjukvårdsförsäkring inte hade funnits skulle de besöken och operationerna istället ha behövt utföras inom den skattefinansierade vården. Det är därför inte orimligt att anta att sjukvårdsförsäkringarna bidrar till att korta ned köerna till vården.