Logotype for print

Myt 1: De som har en sjukvårdsförsäkring går före i vårdkön

Nej, försäkringspatienter går inte före i kön. Privata vårdgivare är skyldiga att följa Hälso- och sjukvårdslagen och prioritera patienter utifrån behov där den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ges företräde till vården. Regionerna tar aldrig försäkringspatienter. 

Det här är nog den vanligaste frågan vi får om sjukvårdsförsäkringen. Den bygger i grunden på att man tror att mängden vård är given och att det bara finns en vårdgivare – regionerna - som finansieras med den skatt som vi betalar. Det är då helt naturligt att tänka att om någon får vård snabbare än någon annan så betyder det att han eller hon har gått före i vårdkön.

Det finns i dag flera köer till vård. En kö är till den vård som ges via den region man tillhör. Vilken vård en medborgare får och inom vilken tid bestäms bland annat av hur den region man tillhör prioriterar.

En annan kö är om man betalar för vård helt själv direkt till en privat vårdgivare.

En tredje kö är om man har en sjukvårdsförsäkring. Vården ges då av privata vårdgivare som försäkringsbolagen har avtal med. Försäkringspatienter behandlas aldrig av personal anställda hos regionerna. De kan därför inte tränga sig före i kön till den vård som ges inom regionerna utan står i en annan kö.

Det är ganska vanligt att regioner köper vård av privata vårdgivare. Det innebär att privata vårdgivare behandlar patienter från både regioner och försäkringsbolag. Regionerna avtalar då om ett visst antal timmar vård och den privata vårdgivaren ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen alltid ta den med störst behov i första hand.