Logotype for print

Myt 1: De som har en sjukvårdsförsäkring går före i vårdkön

Nej, försäkringspatienter går inte före i kön. Privata vårdgivare tar landstingspatienter först enligt lag. I mån av plats kommer försäkringspatienter. Landstingen tar aldrig försäkringspatienter. 

Det här är nog den vanligaste frågan vi får om sjukvårdsförsäkringen. Den bygger i grunden på att man tror att mängden vård är given och att det bara finns en vårdgivare – landstingen - som finansieras med den skatt som vi betalar. Det är då helt naturligt att tänka att om någon får vård snabbare än någon annan så betyder det att han eller hon har gått före i vårdkön.

Det finns i dag flera köer till vård. En kö är till den vård som ges via det landsting man tillhör. Vilken vård en medborgare får och inom vilken tid bestäms bland annat av hur det landsting man tillhör prioriterar.

En annan kö är om man betalar för vård helt själv direkt till en privat vårdgivare.

En tredje kö är om man har en privat sjukvårdsförsäkring. Vården ges då av privata vårdgivare som försäkringsbolagen har avtal med. Försäkringspatienter behandlas aldrig av personal anställda hos landstinget. De kan därför inte tränga sig före i kön till den vård som ges inom landstingen utan står i en annan kö.

Det är ganska vanligt att landsting köper vård av privata vårdgivare. Det innebär att privata vårdgivare behandlar patienter från både landsting och försäkringsbolag. Landstingen avtalar då om ett visst antal timmar vård och den privata vårdgivaren ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen alltid ta landstingets patienter i första hand. I mån av utrymme kan de privata vårdgivarna sedan ta emot försäkringspatienter. Det betyder att försäkringspatienter inte kan gå före i kön hos privata vårdgivare.