Logotype for print

Svensk Försäkring slår hål på myter om sjukvårdsförsäkringen

Svensk Försäkring granskar några vanliga myter om sjukvårdsförsäkringen och försöka reda ut vad det egentligen är som gäller. Syftet är att skapa grund för en rak och ärlig debatt om sjukvårdsförsäkringen.

Det finns ett brett stöd för en offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Sverige. Att alla har tillgång till vård på lika villkor oavsett social och ekonomisk status eller bostadsort är en självklarhet i det svenska välfärdssamhället. Drygt 99 procent av den hälso- och sjukvård som utförs i Sverige sker med regionerna som huvudman. Resterande 1 procent sker inom ramen för sjukvårdsförsäkring.

Sedan ett drygt decennium  har antalet sjukvårdsförsäkringar stadigt ökat i antal och i det läget är det naturligt att det uppstår en lång rad frågor kring vad det kan betyda för det svenska välfärdssamhället: Hur påverkas vården för dem som inte har någon sjukvårdsförsäkring? Blir vården mindre jämlik? Hur finansieras vården inom sjukvårdsförsäkring?

Svensk Försäkring granskar här några vanliga myter om sjukvårdsförsäkringen. Nedan hittar du också mer information om hur sjukvårdsförsäkringen fungerar och vilka som omfattas av den samt flera rapporter som Svensk Försäkring har publicerat om sjukvårdsförsäkringen.