Logotype for print

Försäkringsbranschen

Försäkringsbranschen är en viktig del av samhällsekonomin. Genom försäkring kan individer
och företag få ekonomiskt skydd till låg kostnad mot olika typer av risker. Under 2016 genererade
svenska försäkringsföretag premieinkomster på 309 miljarder kronor, sysselsatte nästan
21 000 personer och investerade knappt 4 264 miljarder kronor i den globala ekonomin.

Det finns knappt 355 registrerade försäkringsföretag i Sverige. De flesta av dessa är små lokala skadebolag. Marknaden är koncentrerad till några större bolag och bolagsgrupper. Inom skadeförsäkring har de fem största försäkringsföretagen/koncernerna 83 procent av marknaden. Inom livförsäkring har de fem största försäkringsföretagen/koncernerna 60 procent av marknaden.

Inom försäkringsbranschen arbetar omkring 20 600 personer. Det motsvarar 0,5 procent av antalet anställda på arbetsmarknaden.Antalet anställda har ökat med 7 procent under den senaste 10-årsperioden.

Andelen kvinnor är 53 procent jämfört med 50 procent i övrigt. Det finns många olika yrken i försäkringsbranschen. De vanligaste 10 vanligaste yrkesgrupperna visas i diagrammet. Förutom skadereglerare, kundservice och försäljningspersonal finns även IT-personal, ekonomer och jurister.

Utbildningsnivån i branschen har successivt ökat för varje år. Andelen personer med en avslutad 3-årig högskoleutbildning har ökat från att ha varit 17 procent år 2000 till 32 procent år 2015. Andelen akademiker var 56 procent bland anställda i åldern 18-35 år och 42 procent i åldersgruppen 52-66 år. Försäkringsbranschens genomsnittliga utbildningsnivå förväntas fortsätta öka vartefter fler äldre med lägre utbildningsnivå pensioneras.