Logotype for print

Skatteregler för tjänstepensionsföretag

2018-10-26

Finansdepartementet

Svensk Försäkring välkomnar grundansatsen i promemorian att det ska råda skatteneutralitet mellan aktörerna på tjänstepensionsområdet.