Logotype for print

Förslag till ny avgiftsföreskrift avseende Sjöfartsverkets farledsavgifter (SJÖFS 2018:17) samt Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter (SJÖFS 2017:26)

2018-10-30

Sjöfartsverket

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Svensk Försäkring anser att höjningar av avgifter för sjöfarten inte överensstämmer med de politiska uttalandena om att stärka sjöfartens konkurrenskraft.