Logotype for print

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

2017-11-24

Finansdepartementet

I Sverige finns det ett brett stöd för en offentligt finansierad välfärd. Svensk Försäkrings utgångspunkt är att vård och omsorg i huvudsak ska vara offentligt finansierad. Det är samtidigt tydligt att det i vissa fall finns ett behov av kompletterande lösningar som bidrar till att möta dagens och framtida behov av vård och omsorg och att få anställda tillbaka snabbare i arbete. Sjukvårdsförsäkringen utgör en sådan kompletterande lösning.