Logotype for print

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSF 2017-XX om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon

2017-03-07

Transportstyrelsen

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över ovan angivna remiss och ställer sig positiv till Transportstyrelsens förslag innebärande att nuvarande lastsäkringsföreskrifter upphävs och ersätts med nya föreskrifter.