Logotype for print

Remiss av SOU 2017:25 Samlad kunskap stärkt handläggning

2017-08-28

Socialdepartementet

I rollen som försäkringsgivare berörs inte försäkringsföretagen av de förslag som lämnas i betänkandet. Svensk Försäkring yttrar sig därför inte om dem. Det finns dock ett par mer principiella frågeställningar inom arbetsskadeförsäkringen som Svensk Försäkring anser bör ses över. Det handlar dels om vikten av tidiga arbetsplatsinriktade åtgärder, dels om vikten av ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare. Båda dessa tar sikte på att minska inflödet i arbetsskadeförsäkringen.