Logotype for print

Nya skatteregler för företagssektorn

2017-09-26

Finansdepartementet

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig om rubricerad remiss. Svensk Försäkring är medlem i Näringslivets Skattedelegation (NSD) och deltar i delegationens yttrande. I tillägg till det vill Svensk Försäkring anföra följande.