Logotype for print

Klimatanpassningsutredningens betänkande - Vem har ansvaret?

2017-09-28

Miljö- och energidepartementet
SOU 2017:42

Svensk Försäkring ställer sig i huvuddrag bakom Klimatanpassningsutredningens slutsatser och förslag, även om det i vissa delar skulle ha kunnat vara tydligare. Det är utifrån utredningens förutsättningar med den korta tidsrymd som stod tillbuds och med de begränsade resurserna som stått till förfogande vår mening att utredningens förslag kommer att flytta fram positionerna för att bättre anpassa Sverige för de kommande klimatförändringarna. Vi kan dock konstatera att många frågor återstår att lösa då utredningens uppdrag har starkt snävats in.