Logotype for print

Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett förändrat klimat

2017-02-01

Svensk Försäkring är positiv till att en handlingsplan för hållbart markbyggande utifrån klimatförändringarna tas fram.

Det finns emellertid anledning att utifrån såväl försäkringsbranschens som ett allmänt skydds- och samhällsperspektiv framföra några synpunkter på remitterat förslag.

Statens Geotekniska institut