Logotype for print

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

2017-05-17

Socialdepartementet

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9).