Logotype for print

En effektivare flytträtt av försäkringssparande

2017-11-01

Finansdepartementet

Svensk Försäkring ser positivt på flytträtt med skäliga villkor. En flytt måste vara rättssäker för alla inblandade, vilket inbegriper att varken de kunder som väljer att flytta eller de som stannar kvar ska missgynnas. I den delen är det centralt hur flyttavgifter regleras. Kunderna måste även vara så väl informerade att de kan göra välgrundade val om att flytta eller stanna kvar. Svensk Försäkrings bransch­rekommendation om information i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde har just detta syfte, och det är därför positivt att promemorian tydligt framhåller rekommendationen.