Logotype for print

2016 års ändringar av 2006 års Sjöarbetskonvention

2017-06-15

Svenska ILO-kommittén

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över ovan angivna remiss.

Svensk Försäkring har följande kommentarer

  • Sverige bör acceptera ändringarna,
  • Sverige uppfyller de i ändringarna intagna bestämmelserna,
  • det föreligger inget hinder för en svensk ratifikation av ändringarna.

 

Svensk Försäkring

Johan Lundström                                               Mikaela Tamm