Logotype for print

Svensk Försäkring kritiskt till försämrat brandskydd i tillfälliga flyktingboenden

2016-05-04

Svensk Försäkring ser med oro på den generella tendensen till att nedrusta egendomsskyddet för byggnader. Det är särskilt alarmerande att detta föreslås för tillfälliga flyktingboenden som visat sig ha högre risk för att utsättas för bränder.

I sitt yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om anpassning och avsteg för tillfälliga flyktingboenden framhåller Svensk Försäkring förståelse för det uppdrag som Boverket erhållit från regeringen men ser med oro på den generella tendensen till nedrustning av egendomsskyddet för byggnader. Svensk Försäkring menar att det finns särskilda behov av ett gott brandskydd i just flyktingboenden mot bakgrund av den överrepresentation av bränder som sker i dessa fastigheter. Att ytterligare släppa på säkerhetskrav och egendomsskydd kommer att påverka premienivån och kan leda till försämrade förutsättningarna för försäkringsbolagen att överhuvudtaget kunna erbjuda ett försäkringsskydd för dessa fastigheter.  

Boverket tar i sina förslag inte heller hänsyn till att de människor som skall bo i dessa fastigheter riskerar utsättas för en ohälsosam inomhusmiljö med avseende på hygien, hälsa, miljö och fuktsäkerhet. Försäkringsbranschen kan inte stå bakom försämringar som kan ha en negativ inverkan på människors hälsa, och som samtidigt medför en negativ inverkan på egendomsskyddet.

Svensk Försäkring anser sammantaget att förslaget till föreskrifter är kortsiktiga och inte bidrar till ett mer hållbart samhälle. De föreslagna lösningarna för tillfälliga flyktingboenden kommer i slutändan att generera fastighetsägarna stora kostnader. 

 

Boverket