Logotype for print

Remiss av Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter med anledning av elbehörighetsreformen

2016-10-03

Svensk Försäkring har givits tillfälle att inkomma med yttrande över ovan angivna förslag och har följande synpunkter.

Elsäkerhetsverket