Logotype for print

Regeringen och myndigheterna måste bli öppnare i EU-arbetet

2016-06-20

Sveriges medlemskap i EU har fått betydande konsekvenser för det svenska regelsystemet. Svensk Försäkring håller med utredningen EU på hemmaplan om att det finns väsentligt sämre möjligheter till insyn och inflytande i de frågor som beslutas gemensamt på EU nivå jämfört med andra nationella frågor. Med utredningens förslag för bättre insyn, delaktighet och inflytande samt bättre information kommer man en bit på väg.

Med regleringsmakt följer ansvar för att regler som svenska företag ska tillämpa blir rättssäkra och ändamålsenliga, oavsett om reglerna beslutas på EU-nivå eller på nationell nivå. Det krävs därför ett starkt offentligt och inte minst politiskt ansvarstagande för en större demokratisk förankring av de ståndpunkter som regeringen och myndigheter intar i EU-frågor. Det finns annars en risk att reglerna varken bidrar till ett stärkt konsumentskydd på den svenska marknaden eller främjar företagen här.

De processer som finns är otydliga och används inte konsekvent och det är svårt att förstå varför kraven ska ställas lägre endast för att reglerna beslutas på EU-nivå. De som förhandlar på Sveriges vägnar måste göra det med öppna ögon för bland annat vilka problem som finns, vilka alternativ som finns för att lösa dem och effekter som kan förväntas av olika initiativ. När den svenska lagstiftningstraditionen med utredningsväsendet, remisser och lagrådsgranskning kopplas in först vid genomförandet av redan beslutade EU-regler förlorar den sin roll som garant för rättssäkerhet i form av tydliga och effektiva regler som tas fram med ordentliga konsekvensutredningar som bas.