Logotype for print

MärkDNA – Klassning, krav och provmetoder

2016-09-21

Svensk Försäkring och Larmtjänst får härmed avge följande gemensamma remissyttrande om SSF Stöldskyddsföreningens förslag till norm prSSF1098 avseende ”MärkDNA – klassning, krav och provmetoder”.

SSF Stöldskyddsföreningen