Logotype for print

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad

2016-08-25

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter)

Svensk Försäkring har inget att erinra mot förslagen i ovan angiven promemoria.

Svensk Försäkring

Johan Lundström                                       Jonas Olsson