Logotype for print

Delbetänkande Ny paketreselag

2016-12-19

Svensk Försäkring tillstyrker förslaget till ny paketreselag i stort, men vill peka på några frågor som vi menar bör beaktas i det fortsatta arbetet.

Justitiedepartementet SOU 2016:56