Logotype for print

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning avstyrks

2015-11-02

Svensk Försäkring framhåller i ett remissvar att nuvarande regelverk om hur försäkringsavtal ingås innebär ett starkt och fullgott konsumentskydd. Följaktligen avstyrks utredningsförslaget om ett generellt skriftlighetskrav vid telefonförsäljning.

Finansdepartementet SOU 2015:61