Logotype for print

Omvärldstrender 2018 - Trygga försäkringar i en föränderlig värld

2017-12-01

Svensk Försäkring presenterar sin årliga omvärldsrapport Omvärldstrender 2018 – Trygga försäkringar i en föränderlig värld. Rapporten beskriver branschens ekonomiska utveckling, aktuella regleringsfrågor, ett pensionssystem i utveckling samt synen på vardagsbrottslighet och ökad otrygghet.

Svensk Försäkring presenterar sin årliga omvärldsrapport Omvärldstrender 2018 – Trygga försäkringar i en föränderlig värld. Rapporten beskriver branschens ekonomiska utveckling, aktuella regleringsfrågor, ett pensionssystem i utveckling samt synen på vardagsbrottslighet och ökad otrygghet.

Idag publiceras Svensk försäkrings årliga omvärldsrapport: Omvärldstrender 2018 – Trygga försäkringar i en föränderlig värld. I samband med att rapporten publiceras arrangeras ett seminarium.

I omvärldsrapporten diskuteras bl.a. svenska försäkringsföretagens finansiella ställning och utmaningarna i en föränderlig omvärld, samt problemen med de allt mer komplexa regleringsprocesserna.

I årets rapport konstaterar vi att försäkringsföretagen är stabila med stark finansiell ställning. Samtidigt ser vi att regelprocesserna måste stärkas för att upprätthålla rättssäkerheten, säger chefsekonom Anna Pettersson Westerberg, redaktör för årets omvärldsrapport.

Pensionssystemet och dess olika delar i förhållande till utvecklingen i vår omvärld är ett tema i årets omvärldsrapport. Drygt 20 år efter det allmänna pensionssystemet reformerades analyserar vi om det blev som det var tänkt och vad som har skett sedan dess.

Vardagsbrottsligheten och otryggheten i samhället belastar försäkringsbranschen och påverkar samhällsmedborgare. Som ett annat temaområde i rapporten redogör Svensk Försäkring för hur försäkringsbranschen bidrar till att försöka vända den negativa utvecklingen.