Logotype for print

Tjänstepensionen allt viktigare för den totala pensionen

2023-04-17

Ny statistik från Svensk Försäkring visar att tjänstepensionen fyller en allt större och därmed viktigare del för den totala pensionen. Under 2022 utgjorde tjänstepensionen 22 procent av den totalt utbetalda pensionen. Svensk Försäkring stärker nu upp informationen om tjänstepension.

Som ett komplement till den allmänna pensionen tecknar arbetsgivare och privatpersoner tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring hos livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag. 

Utbetalningar från tjänstepensionsförsäkring, privat pensionsförsäkring och privat kapitalförsäkring uppgick under 2022 till 273 miljarder kronor. De sammanlagda utbetalningarna från tjänstepension mellan 2013 och 2022 har ökat, från 17 till 22 procent.

Eva Erlandsson, senior ekonom

- Tjänstepensionen har kommit att bli allt viktigare som komplement till den allmänna pensionen när det gäller enskilda individers försörjning som pensionärer. Det innebär att kunskapen om tjänstepension behöver öka hos såväl beslutsfattare som enskilda individer, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.

Frågor som rör tjänstepension är i många avseenden komplexa. Det är många aktörer inblandade – arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer, tjänstepensionsföretag, livförsäkringsföretag, valcentraler – och det finns skillnader mellan de olika ålderspensionsavtalen när det kommer till hur hög andel av lönen som sätts av till tjänstepension, uttagsåldrar, möjligheten till deltidspension och kortaste utbetalningstid.

Svensk Försäkring har uppdaterat informationen om tjänstepension och tillhandahåller numera inte bara statistik över premieinkomster och utbetalningar utan även information om hur arbetsgivaren kan trygga tjänstepension för de anställda, skatteregler, information om de fyra största pensionsavtalen och förutsättningar för löneväxling.

Klicka in på våra sidor om tjänstepension och ta del av det du behöver veta!