Logotype for print

Ökat sparande till pension allt viktigare då medellivslängden ökar

2022-05-10

Vi lever allt längre och om vi inte arbetar längre behöver sparandet till pension öka. Det visas i årets statistikrapport "Försäkringar i Sverige 2012–2021" som publiceras idag.

En kvinna som omfattas av tjänstepension och som fyller 65 år 2060 (född 1995) förväntas leva två år längre, tills hon fyller 91, än en som fyllde 65 år 2021 (född 1956). Det innebär att en kvinna född 1995 måste spara mer än en kvinna född 1956 för att få samma årliga pension, givet samma ålder för pensionering och allt annat lika. För motsvarande gruppering av män gäller att män födda 1995 förväntas leva runt tre år längre än män födda 1956.

Kia Buranakol Issa, aktuarie

- I Sverige lever vi i genomsnitt allt längre och om vi inte i takt med det arbetar längre än tidigare, innebär det att den årliga pensionen blir lägre då den ska räcka under fler år. Sparande till sin pension blir då allt viktigare för att motverka denna effekt, säger Kia Buranakol Issa, aktuarie på Svensk Försäkring.

 Diagram. Förväntad återstående medellivslängd vid 65-års ålder för kvinnor och män som omfattas av tjänstepension efter födelseår

Anm.: Tjänstepensionsförsäkring avser obligatoriskt försäkrade där försäkringen följer automatiskt av en anställning. OBS! Bruten y-axel. Källa: Svensk Försäkring, (2021), Försäkrade i Sverige – Livslängder och dödlighet, Prognoser 2021–2080.

Årets statistikrapport Försäkringar i Sverige 2012–2021 innehåller uppdaterade förväntade livslängder hos de försäkrade i svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretag som baseras på beräkningar som gjorts i rapporten Försäkrade i Sverige – Livslängder och dödlighet, prognoser 2021–2080.