Logotype for print

Beräkningsverktyget FKB fortsatt tillgängligt

2022-11-02

FKB är ett verktyg som används för att räkna fram kalkylbelopp för återuppbyggnad av bostads-, kontors- och industribyggnader. Ett tidigare beslut om nedläggning har utretts igen och ett nytt beslut om att fortsätta tillhandahålla FKB har tagits.

I maj 2021 beslutade Regelnämnden inom Svensk Försäkring att FKB, som är ett verktyg som används för att räkna fram kalkylbeloppet för återuppbyggnad av bostads-, kontors- och industribyggnader, skulle läggas ner per den 31 december 2022. I december 2021 omvärderades dock nedläggningsbeslutet och i stället initierades en ny utredning av frågan.  

Regelnämnden har nu beslutat att FKB fortsatt kommer att vara tillgängligt och att verktyget ska uppdateras till dess att ett nytt beräkningsverktyg finns tillgängligt, eller i vart fall till den 31 december 2024.

Aktuella abonnemang av tjänsten FKB löper alltså vidare enligt tidigare avtal och överenskommelser.