Logotype for print

Tjänstepensionen allt viktigare för den totala pensionen

2020-04-20

Under 2019 uppgick utbetalningarna från livförsäkringssparandet till 186 miljarder kronor medan utbetalningarna av allmän pension från Pensionsmyndigheten uppgick till 339 miljarder kronor. Även om allmän pension för de allra flesta står för den största andelen av den totala pensionen så ökar andelen tjänstepension stadigt.

Tjänstepension och privat pensionssparande fungerar som ett komplement till den allmänna pensionen som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Under perioden 2011–2019 ökade utbetalningarna från tjänstepension och privat pensionssparande med 61 procent. Pensionsutbetalningarna från allmän pension ökade under samma period med 41 procent.

- Det är tydligt att tjänstepensionens betydelse för den totala pensionen har ökat över tid. Den trenden kommer troligen att förstärkas framöver eftersom vi vet att nivån på de avsättningar som görs till tjänstepension har ökat inom flera avtalsområden under senare år. Till det kommer att allt fler har en inkomst över intjänandetaket till allmän pension, där avsättningen till tjänstepension är högre, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.

Statistiken visar endast utbetalning av tjänstepension som har skett genom sparande i tjänstepensionsförsäkring respektive privat kapital- och pensionsförsäkring. Därutöver kan arbetsgivare trygga tjänstepensionsåtaganden genom avsättningar i balansräkningen eller till en pensionsstiftelse. Det innebär att utbetalningar från tjänstepension är högre än vad som anges här.

Även utbetalningarna av privat kapitalförsäkring och pensionsförsäkring fortsätter att öka som andel av den totala pensionen. Det följer dels av att utbetalningarna hänför sig till inbetalningar som gjordes innan det privata pensionssparandet avskaffades 2016, dels av att en del då troligen övergick till att spara i kapitalförsäkring.

- Sett enbart till privat pensionsförsäkring kommer vi framöver att se en tydlig nedgång i utbetalningarna, eftersom vi i dag saknar ett privat pensionssparande i Sverige. Från försäkringsbranschens sida har vi presenterat ett helt nytt förslag till privat pensionssparande – matchning ‑ som framför allt riktar sig till att låg- och medelinkomsttagare, säger Eva Erlandsson.