Logotype for print

Missa inte årets omvärldsrapport – Hur påverkas försäkringsbranschen av covid-19?

2020-11-18

Svensk Försäkrings årliga omvärldsrapport publiceras den 24 november. Rapporten fokuserar på hur covid-19 hittills har påverkat den svenska försäkringsbranschen och hur branschen kan komma att påverkas framöver.

Försäkringsbranschen i Sverige och globalt har likt andra branscher påverkats av covid-19-pandemin.

I årets omvärldsrapport analyseras hur covid-19 hittills har påverkat den svenska försäkringsbranschen och hur branschen kan komma att påverkas framöver. Vad har den historiska inbromsningen i den ekonomiska utvecklingen, och i synnerhet hur turbulensen på de finansiella marknaderna, gett för effekter? Vad har hänt på regleringsområdet?

I årets rapport analyseras även vilka direkta effekter covid-19 har lett till för försäkringsbranschen när det kommer till premieinkomster och skadeanmälningar. Hur kan efterfrågan på och utbudet av försäkring komma att förändras framöver till följd av pandemin? Kommer det att vara möjligt att framöver försäkra pandemier? Avslutningsvis behandlas samhällets krishantering och hur försäkringsbranschen har kunnat fullgöra sin verksamhet under krisen.

Årets rapport publiceras på morgonen den 24 november. Samtidigt arrangerar Svensk Försäkring ett digitalt seminarium. Mer information om seminariet finns här.