Logotype for print

Anmälan öppnar till den globala IUMI-konferensen

2020-06-08

Svensk Försäkring är värd och arrangör för den årliga globala sjö- och transportkonferensen IUMI i september 2020. Nu öppnar anmälan.

Svensk Försäkring är värd och arrangör för den årliga globala sjö- och transportkonferensen IUMI.

Temat för årets konferens är “Navigating changing climates – delivering expertise to shape the future”. Konferensen äger rum under två-veckors perioden 14-25 september och är helt digital.

Nu öppnar anmälan. Sistan dag för anmälan är 4 september.

Fakta

Svensk Försäkring är medlem i International Union of Marine Insurance (IUMI) som är en världsomspännande intresseorganisation för sjö- och annan transportförsäkring. Sjö- och transportförsäkring är global till sin natur och omfattar bland annat transportöransvar, varuförsäkring, försäkring av gods i lager, kaskoförsäkring samt försäkring av offshoreverksamhet .

IUMI utgör ett viktigt forum för diskussion och meningsutbyte och bevakar frågor som har betydelse för den internationella försäkringsbranschen.