Logotype for print

Kan vi bo där vi bygger?

2019-05-09

Det finns ett behov av klimatanpassning med fokus på bebyggelse och hållbarhet. Att bygga på fel ställe eller med fel metoder kan med förväntade klimatförändringar medföra ett ökat problem med klimatrelaterade skador som i sin tur genererar onödiga utsläpp av växthusgaser.