Logotype for print

Kan vi bo där vi bygger?

2019-05-09

Det finns ett behov av klimatanpassning med fokus på bebyggelse och hållbarhet. Att bygga på fel ställe eller med fel metoder kan med förväntade klimatförändringar medföra ett ökat problem med klimatrelaterade skador som i sin tur genererar onödiga utsläpp av växthusgaser.

När den finansiella sektorn nu ska ta ett ökat ansvar för hållbarhet kommer det även påverka i vilka företag som investeringar och placeringar kommer att ske. Finns det en medvetenhet om sustainable finance hos de olika intressenterna i byggprocessen? Hur avser intressenterna att angripa frågan?

Läs mer om seminariet och ladda ner till din kalender här