Logotype for print

Kan det bli tryggt och enkelt att gå i pension?

2019-05-21

Redan 2014 konstaterade Riksrevisionen att det måste bli enklare att gå i pension. På statens uppdrag byggs därför en tjänst som ska hjälpa människor att ta ut sina pensioner tryggt och enkelt. Är det tillräckligt? Vad krävs för att individen ska förstå konsekvenserna av sina val?

Under Almedalsveckan 2014 presenterade Riksrevisionen rapporten ”Gå i pension – varför så krångligt” som lyfter problematiken som uppstår när vi ska börja ta ut våra pensioner. Inför pensionsuttaget uppmanas vi att göra val utifrån en svårbegriplig materia som ofta innehåller för oss obekanta ord och begrepp. Många gånger får det oss att känna oss i underläge i kontakten med myndigheter och pensionsbolag. I ett sådant scenario är risken stor att vi, utan att förstå konsekvenserna, fattar oåterkalleliga beslut som kommer att påverka vår ekonomi resten av livet. Sedan 2017 pågår ett gemensamt arbete mellan pensionsbolagen och staten med att ta fram en tjänst på minPension som ska hjälpa individer att fatta nödvändiga beslut inför pensionsuttaget. Frågan är om tjänsten är tillräckligt enkel? Uppfyller den de behov som finns? Vad behöver pensionsbranschens aktörer göra mer för att det ska bli så enkelt och tryggt att gå i pension som alla önskar?

Läs mer om seminariet och ladda ner till din kalender här