Logotype for print

Hur kan vi skapa säkra och trygga platser?

2019-05-22

För att skapa trygga platser där människor vill bo och vistas behöver stora delar av samhället aktiveras. Många kan och vill bidra till ett tryggare samhälle med färre brott.

Genom ett brett initiativ från kommuner, fastighetsägare och näringsidkare bedrivs nu ett arbete för att etablera Affärs- och MedborgarPlats-modellen (AMP) i Sverige. Den har sin förebild i BID-modellen (Business Improvement District), som har varit en framgångsrik modell för att minska brottsligheten och öka tryggheten på flera ställen i världen. Trygghetskommissionens ordförande, presenterar den nya AMP-modellen och redogör för hur kommissionen har resonerat. Därefter diskuteras AMP-arbetets fördelar och utmaningar av några av dem som deltar i arbetet med att etablera modellen. Företrädare för bl.a. fastighetsägare och näringsidkare kommer att finnas på plats.

Läs mer om seminariet och ladda ner till din kalender här