Logotype for print

Hur kan klimatanpassningen från skyfall förbättras?

2019-05-09

Våra dagvattensystem är inte dimensionerade för att hantera kraftiga skyfall. Seminariet belyser hur klimatanpassningsarbetet i kommunerna ser ut i dag och vi diskuterar hur var och en kan bidra till anpassning av hur kraftiga skyfall ska kunna hanteras utan att okontrollerade översvämningar sker.

Svensk Försäkrings och IVL Svenska Miljöinstitutets rankning av kommunernas strategiska klimatarbete redovisas samt Expertrådet för klimatanpassning beskriver sitt regeringsuppdrag och sitt arbete. I en paneldebatt med representanter från länsstyrelse, kommun, Svensk Vatten och Svensk Försäkring diskuteras vad som behöver ske för att dagvattenhanteringen ska kunna klimatanpassas bättre vid skyfall och vad var och en av aktörerna kan bidra med.

Läs mer om seminariet och ladda ner till din kalender här