Logotype for print

Hur kan klimatanpassningen från skyfall förbättras?

2019-05-09

Våra dagvattensystem är inte dimensionerade för att hantera kraftiga skyfall. Seminariet belyser hur klimatanpassningsarbetet i kommunerna ser ut i dag och vi diskuterar hur var och en kan bidra till anpassning av hur kraftiga skyfall ska kunna hanteras utan att okontrollerade översvämningar sker.