Logotype for print

Hur får vi tillräckliga pensioner?

2019-05-09

Frågan om våra framtida pensioner är en viktig fråga för hela samhället. Hur kan tillräckligheten i pensionerna förbättras med särskilt fokus på låg- och medelinkomsttagare?

Sedan Pensionsgruppens överenskommelse i december 2017 har förslag lämnats om höjda pensionsåldrar och förstärkt grundskydd (garantipension och bostadstillägg). Från och med 2020 beräknas lägsta ålder för uttag av allmän pension höjas till 62 år och från och med 2023 beräknas åldern för uttag av garantipension höjas till 66 år. Frågan är om det räcker med höjda pensionsåldrar eller om det behövs fler åtgärder som exempelvis ett privat pensionssparande i form av matchning eller en höjd ålderspensionsavgift. Vid seminariet diskuteras vilken pension vi kan förvänta oss, hur vi kan rädda låg- och medelinkomsttagarnas pensioner, om ålderspensionsavgiften bör höjas och hur det i så fall ska finansieras samt om ett privat pensionssparande är ett bra komplement till den allmänna pensionen och tjänstepensionen m.m.

Läs mer om seminariet och ladda ner till din kalender här