Logotype for print

Skogsbrand - så här fungerar försäkringsskyddet

2019-04-24

Kan jag få ersättning om min fastighet skadas och vid evakuering? Här kan du läsa mer om vad som gäller för försäkringstagare som berörs av de olika skogsbränder som härjar på olika platser i Sverige.

För att få ersättning måste egendomen vara försäkrad genom hem-.  villa- eller fritidshusförsäkring. Skogsfastigheter ska försäkras separat till skillnad från tomtmark som omfattas av villaförsäkringen.

Du kan i regel få ersättning för skador på försäkrat lösöre och byggnader som skadats av branden. Om din bostad inte kan användas på grund av skador kan du dessutom få ersättning för skäliga merkostnader för logi under tiden du inte kan bo hemma. Du som inte drabbats av någon skada men som blivit uppmanad av myndigheterna att evakuera bör kolla med ditt försäkringsbolag om du har rätt till ersättning för annat boende.

Från ersättningen görs avdrag för ålder beroende på vilken typ av egendom det är och hur gammal den är. Du får också betala en självrisk. Åldersavdraget har som regel ett tak på mellan 10.000 - 105.000 kr.

Personskador kan ersättas från en olycksfallsförsäkring. Skador på din bil ersätts via bilens halv- eller helförsäkring.

För mer information om vad som gäller kontakta ditt försäkringsbolag.
Vid frågor om försäkringsbolagets besked eller hantering kan du kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå.