Logotype for print

Ett skepp kommer lastat med stöldgods från Sverige

2019-05-09

De internationella stöldligorna beräknas ligga bakom uppemot hälften av alla bostadsinbrott och en stor majoritet av stölderna av bilar och båtar. Hur mycket försvinner över våra gränser? Hur påverkar denna brottslighet tryggheten i samhället? Och hur jobbar vi effektivt mot dessa brottsnätverk?