Logotype for print

Dags för privata aktörer i den brottsutredande verksamheten?

2019-05-17

Polisen klarar i dag inte av att hantera brottsutvecklingen på bedrägeriområdet. Är det inte hög tid att polisen tar vara på den brottsutredande kunskap och kompetens som finns hos privata aktörer?

Polisen klarar idag inte av att hantera brottsutvecklingen på bedrägeriområdet. I princip samtliga brottsanmälningar läggs ner utan utredningsåtgärd. I stället bedriver en rad olika privata aktörer en verksamhet som i praktiken kan liknas vid brottsutredning och lagföring. Syftet är då inte primärt att få en person fälld för brott, utan i stället att motverka angrepp mot den egna verksamheten. Omständigheterna som utreds är ofta desamma som polisen skulle utreda i en regelrätt brottsutredning. Den privata verksamheten bedrivs av mycket kvalificerade personer med djup kunskap om brottsligheten och nya modus. Trots det tar inte polisen i någon större utsträckning hjälp av dessa privata aktörer. Trygghetskommissionen ger sin syn på denna fråga och en panel diskuterar hur polis och privata aktörer kan arbeta tillsammans med brottsutredningar. Kan vi hitta former för ett mer organiserat samarbete och övervinna eventuella hinder som finns på vägen?

Läs mer om seminariet och ladda ner till din kalender här