Logotype for print

Vad ger en sjukvårdsförsäkring?

2018-05-09

Sjukvårdsförsäkringen kompletterar den offentligt finansierade vården.

Efterfrågan på sjukvårdsförsäkring har ökat kraftigt under senare år. Det har ökat behovet av att förstå vilka som omfattas av försäkringen och varför enskilda och arbetsgivare väljer att teckna den. Här hittar du fakta om i vilka branscher och inkomstgrupper som sjukvårdsförsäkringen är vanlig och hur  försäkringen bidrar till att komplettera den offentligt finansierade vården.