Logotype for print

Reviderade medicinska tabellverk för sjukdomar samt nya referensfall

2018-06-19

Det medicinska tabellverket för sjukdomar har reviderats och två nya referensfall har publicerats.

Tabellverket för sjukdomar har reviderats med ett nytt avsnitt för narkolepsi har lagts till och andra textmässiga justeringar har skett. 

Två nya referensfall har också tillkommit; Referensfall kring nackdistorsioner samt smärta.