Logotype for print

Tolkning av sjöförsäkringsavtal – är det verkligen så speciellt?

2018-05-03

Svensk Försäkring arrangerade ett seminarium i Göteborg den 26 april med advokat Jonas Rosengren som talade om tolkning av sjöförsäkringsavtal.

Advokat Jonas Rosengren resonerade med utgångspunkt från sin nyligen publicerade artikel om tolkning av sjöförsäkringsavtal om det gäller särskilda regler för tolkning av sjöförsäkringsavtal jämfört med andra slags försäkringsavtal. Jonas diskuterade några vanligt uppkommande tolkningsfrågor i rättspraxis och slutligen frågade sig vad för slags ledning, om någon alls, man kan få av rättspraxis när man ställs inför nya uppkommande tolkningsproblem inom sjö- och transportförsäkringen.