Logotype for print

Tjänstepensionerna det största sparandet för hushållen

2018-05-04

Försäkringar i Sverige: Nästan en tredjedel av de utbetalda totala ålderspensionerna utgörs av tjänstepensioner och privata pensioner. Även sparandet till pension är stort, nästan hälften av hushållens finansiella sparande bestod av premiepension, tjänstepension och privata pension.

De utbetalda ålderspensionerna ökar stadigt över tid. Ålderspensionerna består bland annat av inkomstpension, premiepension, tjänstepension och privat pension. Mellan 2011 och 2016 ökade pensionsutbetalningarna med 25 procent. Tjänstepensionerna, som utgör en allt större andel av ålderspensionerna, ökade med 35 procent under samma period. De privata pensionerna har ökat med 15 procent under tidsperioden, men kommer att minska framöver på grund av att avdragsrätten för det privata pensionssparandet för hushållen är avskaffat. Tjänstepensioner och privata pensioner utgjorde ca 30 procent av de totala utbetalda ålderspensionerna 2016.

-  Det är tydligt att tjänstepensionen har stor betydelse för försörjningen som pensionär, och kommer bli allt viktigare i framtiden. Statistiken ger ytterligare en bekräftelse på hur viktigt det är för anställda att ha tjänstepension och för företagare att pensionsspara, säger Anna Pettersson Westerberg, chefsekonom på Svensk Försäkring.

Anm.: Inkomst- och premiepension utbetalas från Pensionsmyndigheten. Tjänstepension och privat pension utbetalas från livförsäkringsföretagen. I privat pension ingår bland annat kapital-, gruppliv-, tjänstegruppliv- och premiebefrielseförsäkring. Utbetalda försäkringsersättningar har rensats från interna transfereringar och endast de försäkringsersättningar som går till kund och som avser sparförsäkring ingår.

Pensionssparandet utgör en betydande andel av hushållens totala finansiella sparande. Hushållen har under de senaste tio åren fördubblat sitt finansiella sparande från drygt 5 000 miljarder kronor 2008 till mer än 10 000 miljarder kronor 2017. Tjänstepensionerna är den största sparformen, större än sparandet i direktägda aktier, och i kontanter och bankinsättningar. Nästan 40 procent av hushållens sparande i finansiella tillgångar 2017 utgjordes antingen av tjänstepensioner eller privata pensioner. Om premiepension inkluderas så motsvarar det nästan hälften av hushållens sparande.