Logotype for print

Tjänstepensionen allt viktigare för den totalt utbetalda pensionen

2018-06-01

De totalt utbetalda ålderspensionerna ökar stadigt. Mellan 2011 och 2017 stod tjänstepensionerna för den största ökningen, knappt 44 procent. Nästan en tredjedel av de totalt utbetalda ålderspensionerna utgörs idag av tjänstepensioner och privata pensioner. Det visar statistik som Svensk Försäkring presenterar idag.

De utbetalda ålderspensionerna ökar stadigt över tid. Mellan 2011 och 2017 ökade pensionsutbetalningarna med knappt 33 procent. Tjänstepensionerna, som utgör en allt större andel av ålderspensionerna, ökade med knappt 44 procent under samma period. De privata pensionerna har ökat med 24 procent under tidsperioden, men kommer att minska framöver på grund av att avdragsrätten för det privata pensionssparandet för hushållen är avskaffat. Tjänstepensioner och privata pensioner utgjorde knappt 31 procent av de totala utbetalda ålderspensionerna 2017.

- Tjänstepensioner och privata pensioner utgör en allt större del av den totalt utbetalda ålderspensionen, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Under 2017 uppgick utbetalningarna för ålderspensioner till 462 miljarder kronor. Av dessa betalade Pensionsmyndigheten ut 321 miljarder kronor i allmän pension. I allmän pension ingår inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension. Resterande 142 miljarder kronor betalades ut av livförsäkringsföretagen i tjänstepension och privat pension.

Anm.: Allmän pension och premiepension utbetalas från Pensionsmyndigheten. Tjänstepension och privat pension utbetalas från livförsäkringsföretagen. I privat pension ingår bland annat kapital-, gruppliv-, tjänstegruppliv- och premiebefrielseförsäkring. Utbetalda försäkringsersättningar har rensats från interna transfereringar och endast de försäkringsersättningar som går till kund och som avser sparförsäkring ingår.